Urząd Miejski w Radomiu

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty

1.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

2.  Dokument tożsamości do wglądu.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom, I piętro, pokój 106,

tel. 48 36 20 943

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli akty stanu cywilnego dot. osoby składającej wniosek znajdują się poza Radomiem, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tych dokumentów.

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

Opłatę można wnieść u inkasenta na miejscu lub przelewem na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

PEKAO SA II O/Radom

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 10.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry