Konsultacje społeczne

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców Radomia w sprawie "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Radomia na lata 2013 - 2016".