Urząd Miejski w Radomiu

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty

1 .Dokument tożsamości do wglądu

2. Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik USC, ul. Moniuszki 9, I piętro, pokój 103, tel. 48 36 20 219

z-ca kierownika USC, I piętro, pokój 102 i 106, tel. 48 36 20 542 oraz 48 36 20 526

 

Termin i sposób załatwienia

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Oświadczenie można złożyć w dowolnym  urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

 

Opłaty

Od czynności urzędowej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.

Opłatę można wnieść u inkasenta na miejscu lub przelewem na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

PEKAO SA II O/Radom

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Podstawa prawna

1. Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 682),

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 10.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry