Urząd Miejski w Radomiu

Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty

- karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.

 

Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.

 Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, l. Moniuszki 9, 26-600 Radom, I piętro, pokój 101,
tel. 48 36 20 844

 

Termin i sposób załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.

 

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

 

Inne informacje

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

  • małżonku lub dzieciach zmarłego,
  • najbliższych krewnych lub powinowatych,
  • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  • administratorze domu.

 

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Podstawa prawna

1. Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1827 ze zm.).

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 22.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry