Urząd Miejski w Radomiu

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie pary obchodzącej jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego  wraz z podaniem daty
i miejsca zawarcia małżeństwa Jubilatów oraz numerami PESEL.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom, I piętro, pokój 104,

 tel. 48 36 20 700

 

Termin i sposób załatwienia

Odznaczeni   medalem   za  długoletnie   pożycie  mogą  być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać
 (w przypadku Jubilatów obchodzących 50. rocznicę pożycia małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada
w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.

Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie około sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Ceremonie wręczenia medali odbywają się kilka razy do roku. Podczas uroczystości przewidziany jest akt dekoracji Jubilatów, wręczenie legitymacji pamiątkowych, życzeń od Prezydenta Miasta oraz kwiatów, a także poczęstunek w postaci lampki szampana, słodyczy.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach /Dz. U. Nr 90, poz. 450 ze zm./

2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów /Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743/

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 10.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry