Urząd Miejski w Radomiu

Zmiana imienia (imion) dziecka w ciągu 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty tożsamości rodziców do wglądu.

2. Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez matkę i ojca dziecka.

 

Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia może być złożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik USC, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom, I piętro, pokój 103, tel. 48 36 20 219

z-ca kierownika USC, ul. Moniuszki 9, 26-600 Radom, I piętro, pokój 106 lub 102,

 tel. 48 36 20 526 i 48 36 20 542

 

Termin i sposób załatwienia

Zmiana imienia (imion) dziecka dokonywana jest niezwłocznie, jeżeli jego akt urodzenia sporządzony jest w USC Radom.

Jeżeli dziecko urodziło się poza Radomiem, protokół z dokonanej czynności przesyłany jest niezwłocznie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka rodzice mogą złożyć przez wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Opłaty

Od czynności urzędowej (oświadczenia) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 11 zł.

Opłatę można wnieść u inkasenta na miejscu lub przelewem na konto:

Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Podatków

PEKAO SA II O/Radom

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Podstawa prawna

1. Art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016  poz. 2064 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., Poz. 1827 ze zm.).

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2015
Data modyfikacji : 10.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Milewska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry