Usługi

U/581870-N-2019
Data publikacji 21.08.2019

581870-N-2019 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowej obsługi, utrzymania i serwisu infrastruktury szerokopasmowej sieci bezprzewodowej działającej na terenie GMR dla utrzymania celów Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz usługę wsparcia technicznego i obsługi serwisowej urządzeń u użytkowników siecii

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki

Data publikacji 21.08.2019

Data modyfikacji 21.08.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Aleksandra Paprocka
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 84 wizyt