Urząd Miejski w Radomiu

537975-N-2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic informacyjnych wraz z ich zaprojektowaniem w ramach projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia."

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.05.2020
Data modyfikacji : 22.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kotowska Biuro Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kotowska

Opcje strony

do góry