Dostawy

D/584403/N/2019
Data publikacji 21.08.2019

584403-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę toreb bawełnianych płaskich.

Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.

Data publikacji 21.08.2019

Data modyfikacji 21.08.2019
Rejestr zmian
Autor : Aneta Ćwiklińska

Osoba publikująca: Agnieszka Kotowska
Biuro Zamówień Publicznych

Statystyka strony: 149 wizyt