Zarządzenia Prezydenta

Strona znajduje się w archiwum.

Z/3832/2013
Data publikacji 29.05.2013

Nr 3832/2013 W sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za 2012 rok, udzielonych przez Gminę Miasta Radomia w 2012 roku poręczeń i gwarancji, ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty podatków i opłat ...

Załączniki

Data publikacji 29.05.2013

Data modyfikacji 21.06.2013
Rejestr zmian
Autor : Prezydent Miasta - Andrzej Kosztowniak

Osoba publikująca: Justyna Kacprzak
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 1114 wizyt