Biuro Obsługi Mieszkańca

Data publikacji 11.02.2011

symbol BOM

 

 

Biuro Obsługi Mieszkańca

Kierownik Biura - Marcin Sekuła

ul. Kilińskiego 30, pok. 19

tel. (48) 36 20 417

tel. (48) 36 20 171

tel. (48) 36 20 172

tel. (48) 36 20 176

tel. (48) 36 20 177

tel. (48) 36 20 179

tel. (48) 36 20 180

tel. (48) 36 20 181

e-mail: bom@umradom

 

Kancelaria Ogólna

pok. 108, tel. (48) 36 20 211

 

Do zadań Biura należy:

1. udzielanie informacji z zakresu funkcjonowania Urzędu,

2. przyjmowanie wniosków i podań w formie papierowej i elektronicznej, rozpoczynających

postępowanie administracyjne,

3. przyjmowanie wniosków wpływających za pośrednictwem platformy e-PUAP,

4. wydawanie korespondencji w ramach doręczenia zastępczego,

5. obsługa osób głuchoniemych,

6. potwierdzanie własnoręczności podpisu do celów emerytalno-rentowych,

7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, instytucjami zewnętrznymi m.in. ZUS w

zakresie działalności gospodarczej oraz Pocztą Polską w zakresie doręczeń korespondencji,

8. udostępnianie materiałów promujących Miasto i Urząd, oraz przekazywanie informacji o

bieżących działaniach Urzędu na rzecz społeczności lokalnej,

9. przyjmowanie wniosków, interwencji, opinii i koncepcji mieszkańców dotyczących

funkcjonowania Urzędu i Miasta oraz załatwianie spraw nie wymagających postępowania,

10. prowadzenie Kancelarii Ogólnej i Biura podawczego Urzędu,

11. doręczanie korespondencji wysyłanej z Urzędu mieszkańcom miasta Radomia.

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 01.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 17002 wizyt