Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 667


Uchwała Nr 667/2005

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 27.06.2005 roku

w sprawie: uzupełnienia składu Doraźnej Komisji Statutowej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu Miasta Radomia uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się panią Marzenę Wróbel w skład Doraźnej Komisji Statutowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Obowiązuje od : 27.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Rady Miejskiej - dyr. Michał Łabądź
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry