Uchwały

XVIII/160/2019
Data publikacji 31.05.2019

Uchwała nr XVIII/160/2019 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

Załączniki

Data publikacji 31.05.2019

Rejestr zmian
Autor : Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz

Osoba publikująca: Agata Gierczak
Biuro Rady Miejskiej

Statystyka strony: 23 wizyt