Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/40150,Uchwala-nr-5772017-w-sprawie-przyjecia-Programu-oddzialywan-psychologiczno-terap.html
2020-07-10, 11:44

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 577/2017 w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Gminy Miasta Radomia na lata 2018 - 2020

Metadane

Data publikacji : 29.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony