Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 502


DRUK NR 508

UCHWAŁA NR 502/2004

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

Z DNIA 11.10.2004 ROKU

W sprawie utworzenia na osiedlu Gołębiów „ Centrum Integracji Społeczności Lokalnej i Wypoczynku” w Radomiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody) uchwala się co następuje:

§ 1

1) Urządza się „ Centrum Integracji Społeczności Lokalnej i Wypoczynku” na osiedlu Gołębiów, między ulicami Bolesława Chrobrego i Stanisława Zbrowskiego w Radomiu obejmujące działki o numerach 58/32, 216/50, 214/8 i części działek 58/33, 58/34 stanowiące własność Gminy Miasta Radomia i działki Skarbu Państwa o numerach 161/1 oraz część działki 58/25.

2) Ogólna powierzchnia objęta opracowaniem wynosi 4,9 ha.

§ 2

Realizację, zarząd oraz utrzymanie obiektu powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wnioskodawca: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Prezydent Miasta Tadeusz Pyrcioch

Metadane

Data publikacji : 14.10.2004
Obowiązuje od : 11.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydz. Infrastruktury - dyr. Leszek Ruszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry