Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała Nr 287


UCHWAŁA Nr 287/2003

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 24.11.2003 r.

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku
o transporcie drogowym ( Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, że w 2004 roku nie ogranicza się ilości przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Miasta Radomia.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Henryk Derlatka

Metadane

Data publikacji : 27.11.2003
Obowiązuje od : 24.11.2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry