Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/stanowiska-apele/5014,Stanowisko-Rady-Miejskiej-w-sprawie-wspierania-dzialalnosci-klubu-Jadar-Sport-SA.html
2020-07-06, 20:33

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie: wspierania działalności klubu Jadar Sport SA Radom


Stanowisko

Rady Miejskiej w Radomiu

podjęte na sesji w dniu 2 czerwca 2008 roku

w sprawie: wspierania działalności klubu Jadar Sport SA Radom

Jadar Sport SA Radom jest klubem odgrywającym znaczącą rolę w życiu Radomia. Jest klubem kontynuującym wieloletnią tradycję WKS Czarni Radom. Występy klubu wzbudzają zainteresowanie wielu tysięcy mieszkańców. Nie bez znaczenia jest fakt, że występując w najwyższej lidze tak popularnej dyscypliny sportu jaką jest siatkówka klub jest promotorem naszego miasta, tym bardziej, że w nazwie klubu występuje nazwa naszego miasta.

Mając na względzie powyższe, a także wyrażając zaniepokojenie obecną sytuacją finansową stwarzającą zagrożenie bytu klubu i biorąc pod uwagę jeden z celów Strategii Rozwoju Miasta, którym jest wspieranie sportu wyczynowego Rada Miejska postanawia objąć ten klub szczególną troską.

Rada Miejska zobowiązuje Prezydenta Miasta Radomia do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wypromowania klubu i miasta poprzez zawarcie umowy promocyjnej z klubem, po uprzednim zagwarantowaniu w budżecie miasta środków pieniężnych na ten cel, w kwocie 854.000 zł rocznie przez kolejne trzy lata budżetowe.

Warunkiem zawarcia umowy promocyjnej jest zmiana nazwy klubu z Jadar Sport SA Radom na nazwę Jadar Radom.

Umowa traci ważność w przypadku spadku do niższej klasy rozgrywek.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik

Metadane

Data publikacji : 03.06.2008
Obowiązuje od : 02.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
radni Rady Miejskiej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony