Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/47479,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-15102019r-budowa-.html
2020-03-30, 15:48

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 15.10.2019r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 14/19 i 13/16 (obr. 0150, ark. 157) położonych przy ul. Grota Roweckiego w Radomiu.

Ar II.6743.633.2019.UM nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 16.10.2019
Data modyfikacji : 06.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Majka

Opcje strony