Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/46676,zawieszenie-z-urzedu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-warunkow-zabudowy-dla-inwe.html
2020-07-03, 19:22

zawieszenie z urzędu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego na działkach nr ewid. 214/10, 215/1, 215/6 (obręb 0032 – Dzierzków 2, ark. 44) w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 02.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Kowalik Wydział Architektury

Opcje strony