Urząd Miejski w Radomiu

http://www.bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/45046,obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-dot-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu.html
2020-03-30, 15:34

Strona znajduje się w archiwum.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY na działce nr ewid. 72/6 (obr. 0060, ark. 51) przy ul. Kieleckiej w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 02.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Kowalik Wydział Architektury

Opcje strony