Ogłoszenia, komunikaty
Wymagane dokumenty należy w terminie 10 dni od opublikowania ogłoszenia składać w sekretariacie Ośrodka w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu; ul. Wośnicka 121, 26-600 Radom, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. płacowo-księgowych ”.