Finanse

Uwaga! Wpisz w cudzysłowie, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np "342/2010"

  • 10.05.2019

    Sprawozdanie Finansowe za rok 2018

  • 26.11.2013

    Opłaty za przedszkole

    Opłaty regulowane są gotówką w kasie przedszkola w terminie do 10-ego dnia miesiąca. Wysokość opłat oraz terminy ich uiszczania publikowane są co miesiąc w systemie iPrzedszkole oraz na tablicy informacyjnej w budynku przedszkola oraz na tablicach przy oddziałach przedszkolnych w budynku PSP Nr 9.