Ogłoszenia, komunikaty
Oferty należy składać w siedzibie placówki w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
7.05.2016 – Dzień otwarty w poradni
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego Termin składania ofert 10 dni od momentu ukazania się ogłoszenia.
Zapraszamy na dzień otwarty
Oferty należy składać w siedzibie placówki w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do 27 sierpnia 2015r.
Oferty należy składać w siedzibie placówki w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do 6 sierpnia 2015r.
Oferty należy składać w siedzibie placówki w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia.