Urząd Miejski w Radomiu

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie mapy podziału wraz z aktualizacją oznaczenia użytków gruntowych dla nieruchomości położonej w Radomiu przy alei Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/2 o pow. 0,0421 ha (obręb 0110 – Długojów, arkusz 147), zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Miasta Radomia Nr 932/2023 z dnia 30.10.2023r., znak: ArII.6724.663.2023.DŁ.

Informacja o wyborze oferty.

Metadane

Data publikacji : 23.02.2024
Data modyfikacji : 23.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ludwika Seliga Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Cieślakowska Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Cieślakowska

Opcje strony

do góry