Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/zamierzenia-programy/57696,Gminny-Program-Profilaktyki-i-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych-oraz-Przeciwd.html
2023-12-03, 01:19

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025

Metadane

Data publikacji : 15.04.2022
Data modyfikacji : 09.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony