Urząd Miejski w Radomiu

Koordynator do spraw dostępności

 

 

W Urzędzie Miejskim w Radomiu na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia nr 1963/2020 z dnia 16 listopada 2020 powołany został Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności – Pan Michał Michalski
2) Z -ca Przewodniczącego – Pan Jan Gniadek
3) Członek Zespołu – Pan Mariusz Krawczyk
4) Członek Zespołu – Pan Rafał Kościuk.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów Urzędu w zakresie zapewnienia ich dostępności;
2) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Radomiu;
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Radomiu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4) monitorowanie działalności podejmowanej przez Urząd Miejski w Radomiu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:
adres do korespondencji: ul. Jana Kilińskiego 30,  26-600 Radom
e-mail: dostepnosc@umradom.pl 

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia nr 1963/2020 w sprawie  wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020
Data modyfikacji : 16.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry