Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/zdrowie-polityka-spolec/13195,Zapewnienie-obslugi-Gminnej-Komisji-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych.html
15.04.2024, 22:03

Zapewnienie obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawa prawna          

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz 165)

 

Wymagane dokumenty              

- wniosek o objęcie leczeniem odwykowym ( mogą składać: członkowie rodziny, kuratorzy sądowi, Komisariaty Policji, Policyjna Izba Zatrzymań, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagodzy szkolni)

 

Miejsce składania dokumentów            

Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Struga 1,

26 - 600 Radom

 

Forma załatwienia sprawy        

Skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na dobrowolne leczenie odwykowe lub skierowanie wniosku do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.

 

Uwagi

Informacje: telefon 48/36-20-400

Metadane

Data publikacji : 09.03.2011
Data modyfikacji : 22.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elwira Skoczek- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Mierzyńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Mierzyńska

Opcje strony