Urząd Miejski w Radomiu

Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego do SKO za pośrednictwem tut. Biura

Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego

Podstawa prawna

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art.54 (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 479 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

Podanie

Opłaty

 Brak

Termin załatwienia sprawy

nie później niż w ciągu miesiąca

Forma załatwienia sprawy

Wydanie postanowienia (art. 54 § 4 cytowanej wyżej ustawy)

 

Uwagi

Termin złożenia:
nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu dokumentu stanowiącego podstawę dokonania zaskarżonej czynności egzekucyjnej.
 

Kompetencja:

Dyrektor Wydziału  Windykacji Robert Orzechowski

ul. Reja 5, tel. sekretariatu  48 36 20 487; fax 48 36 20 738

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 28.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Orzechowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry