Urząd Miejski w Radomiu

Zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne

 

Zarzuty w sprawach egzekucji administracyjnej

Podstawa prawna          

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art.33 (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 479 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty              

Wniosek z dokumentami uzasadniającymi złożenie zarzutów

Opłaty

bez opłat

Termin załatwienia sprawy       

nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela

Forma załatwienia sprawy        

Wydanie postanowienia w sprawie zarzutów (art. 34 § 2 cytowanej wyżej ustawy)

 

Uwagi

Zgodnie z art. 33 § 5 cyt. wyżej ustawy zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej wnosi się nie później niż:

1) w terminie 30 dni od dnia wyegzekwowania w całości obowiązku, kosztów upomnienia
i kosztów egzekucyjnych;

2) do dnia wykonania w całości obowiązku o charakterze niepieniężnym lub zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia
i kosztów egzekucyjnych;

3) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w całości albo w części.

 

Kompetencja:

Dyrektor Wydziału  Windykacji Robert Orzechowski

ul. Reja 5, tel. sekretariatu  48 36 20 487; fax 48 36 20 738

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 28.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Orzechowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry