Urząd Miejski w Radomiu

Użytkowanie wieczyste - zaległości

Wydział księgowości Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje:

  1. Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wnosi się do dnia 31 marca z góry za dany rok. Opłatę za 2020 r. należało wnieść w terminie do 31.01.2021r..
  • Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
  • za rok 2019 - termin wniesienia do 29.02.2020 r.
  • za rok 2020 – termin wniesienia do 30.06.2020 r.
  • za lata następne do 31 marca z góry za dany rok. 

Powyższych opłat można dokonać przelewem na indywidualne konto bankowe według informacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego lub we wszystkich oddziałach Banku Pekao S.A. w granicach administracyjnych miasta Radomia, na stanowisku terminalowym w Biurze Obsługi Mieszkańca, za pośrednictwem opłatomatu w holu budynku urzędu- wejście od ul. Kilińskiego 30.

Można również złożyć wniosek „Zaległości użytkowanie wieczyste” za pośrednictwem IBOM, ePUAP wypełniając formularz „pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dołączając do maila lub złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca (wejście od ulicy Kilińskiego).

 

Szczegółowych informacji udzielają:

- pracownik Biura Obsługi Mieszkańca tel 048 36 20 172

- pracownicy Wydziału Księgowości Urzędu.tel: 048 36 20 701, 048 36 20 707,

    e- mail: ksiegowosc@umradom.pl

Metadane

Data publikacji : 23.01.2024
Data modyfikacji : 24.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kościuk Wydział Teleinformatyczny
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry