Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/zalatw-sprawe/stypendia/13154,Stypendium-Polish-Orphans-Charity.html
21.05.2024, 21:39

Stypendium Polish Orphans Charity

Stypendium artystyczne im. „Polish Orphans Charity” jest przyznawane dla dzieci uzdolnionych artystycznie, będących sierotami lub żyjących w rodzinach potrzebujących pomocy.

 

Stypendium może być przyznane dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, tzn. pomiędzy pierwszą klasą szkoły podstawowej a klasą maturalną.

 

Kapituła przyznaje 5 rocznych stypendiów artystycznych o równowartości 2 tys. dolarów kanadyjskich każde.

 

Stypendium może być wykorzystane przez stypendystę tylko i wyłącznie na cele związane z jego rozwojem artystycznym, np. na zakup instrumentu muzycznego, zakup materiałów potrzebnych do pracy twórczej, wydanie katalogu, zorganizowanie wystawy lub opłacenie udziału w plenerze czy warsztatach artystycznych.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Kancelaria Prezydenta

Opcje strony