Urząd Miejski w Radomiu

Wpis do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie (szkoły, jednostki wojskowe i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych)

 Wpis do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie.

Wymagane dokumenty:         

1) Informacja w formie pisemnej o podjęciu działalności w zakresie szkolenia.

2) Pozostałe informacje określone w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Opłaty:

Brak opłat

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Wydziału Komunikacji, pok. 2 (ul. Kilińskiego 30)

Forma załatwienia sprawy:

Wpis do ewidencji i zawiadomienie podmiotu o nadanym numerze ewidencyjnym.

Termin załatwienia sprawy:       

Do miesiąca.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Metadane

Data publikacji : 23.05.2013
Data modyfikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry