Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań.

 

Wymagane dokumenty:          

1) Wniosek o wydanie poświadczenia.

2) Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 31 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami.


Opłaty:

Za wpis do ewidencji – 500,00 zł

Opłaty można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu bądź bezpośrednio w kasie Urzędu:

16 1240 3259 1111 0000 2989 2376

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Księgowości

Bank PEKAO SA II O/RADOM

 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Wydziału Komunikacji, pok. 2 (ul. Kilińskiego 30)

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna (poświadczenie).

 

Termin załatwienia sprawy:

Do miesiąca.

 

Tryb odwoławczy:

1) Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 

Podstawa prawna:       

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Metadane

Data publikacji : 23.05.2013
Data modyfikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry