Urząd Miejski w Radomiu

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Przedłużenie ważności legitymacji instruktora.

Wymagane dokumenty:           

1) Wniosek.

2) Załączniki:

- orzeczenie lekarskie (jeżeli dostarczone wcześniej utraciło ważność),

- orzeczenie psychologiczne (jeżeli dostarczone wcześniej utraciło ważność),

- legitymacja instruktora,

- inne wymagane prawem dokumenty (rozpatrywane każdorazowo indywidualnie, na przykład zdjęcie, oświadczenie, itd.)

 

Przedłużenie ważności legitymacji wydanej w okresie od 19.01.2013 r. do 09.01.2016 r. wiąże się z koniecznością jej bezpłatnej wymiany.

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Wydziału Komunikacji, pok. 2 (ul. Kilińskiego 30)

 

Termin załatwienia sprawy: 

Bez zbędnej zwłoki.

 

Podstawa prawna:      

1) Ustawa o kierujących pojazdami o kierujących pojazdami.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

 

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Milewski Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Leszek Góźdź

Opcje strony

do góry