Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Zatwierdzanie projektu prac geologicznych

 

Podstawa prawna: art. 80 ustawy z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze (  Dz. U.   Nr 163, poz  981.).

 

I.                 WYMAGANE DOKUMENTY:

a)     wniosek

b)     projekt robót geologicznych – 2 egz.

       c)   potwierdzenie  dokonania  wpłaty  opłaty  skarbowej

 

 

II.               OPŁATY:

Opłata skarbowa – 10 PLN.

 

wpłacane bezpośrednio w kasie Urzędu lub    na   konto: Urząd Miejski w Radomiu,  Wydział Budżetu i Podatków,  Bank PKO S.A. II   O/Radom nr 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

 

III.              TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

Do 30 dni

 

IV.             MIEJSCE POBRANIA/ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI:

Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30, pok.19

 

V.               JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

                    Geolog  Miejski,    pok. 313,  tel. (48) 3620690

 

VI.             TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

 

 

VII.            INFORMACJE DODATKOWE:

 

                 Zatwierdza się  następujące rodzaje projektów prac geologicznych :

 

-            dla rozpoznania złoża kopaliny,

-            hydrogeologiczne w celu :,

 

1) ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych,

 

2) określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym :

 

a) wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin,

b) wtłaczaniem wód do górotworu,

c) wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,

d) wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenia,

e) podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem otworów,

f) składowaniem odpadów na powierzchni,

g) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,

h) zakończeniem lub zmianą poziomu odwodnienia likwidowanych zakładów górniczych,

 

-       geologiczno-inżynierskie,

 

-       inne ( np.  wykonywanie monitoringu wód podziemnych )

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.01.2011
Data modyfikacji : 19.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Wieczorek
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry