Urząd Miejski w Radomiu

Nadawanie nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym

Podstawa prawna

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 713 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - art. 92 ust. 1 (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 920)
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  - art. 8. ust.1. pkt.1a (t. j. Dz. U. z 2020r, poz. 460 z późn. zm.)
 4. Uchwała Nr 131/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zasad  stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym  oraz drogom wewnętrznym położonym na terenie miasta Radomia

Wymagane dokumenty

 

 

 

 

  

 

 

 

Wniosek o nadanie nazwy ulicy/placu, który powinien zawierać:

 • wskazanie wnioskodawcy,
 • wskazanie ulicy/placu, który ma być nazwany,
 • szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu,
 • ewentualną propozycję nazwy wraz z informacją o charakterze  encyklopedycznym tj. charakterystykę, ważniejsze fakty z biografii lub historii, ze wskazaniem źródła informacji - w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego. uzasadnienie wniosku,
 • w przypadku nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność osób prywatnych, wniosek winien zawierać zgodę wszystkich właścicieli terenów, na których zlokalizowana jest droga.

 

Niezwłocznie po wejściu w życie uchwały Prezydent Miasta Radomia podejmuje działania celem oznakowania ulicy/placu poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z nazwami i wprowadzanową nazwę do właściwej  ewidencji.

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 19

 

Opłaty

Nie podlega opłatom.

 

Termin załatwienia sprawy

 

 

 

 

 

Termin realizacji wniosku uzależniony od przeprowadzenia czynności wymaganych procedurami i przepisami prawa, w tym:

 • zgromadzenia wymaganych opinii,
 • podjęcia uchwały przez Radę Miasta Radomia,
 • publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Uwagi

Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Nieruchomości
pok. 317 tel. (048) 36 20 764

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Horwat
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Horwat Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Horwat

Opcje strony

do góry