Urząd Miejski w Radomiu

Ochrona znaków geodezyjnych i kartograficznych

 

Podstawa prawna   

    1. Ustawa z dnia 17.05.1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne.
    2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia  1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

 

Wymagane dokumenty     

Zawiadomienie o zniszczeniu znaku osnowy geodezyjnej

 

Miejsce składania dokumentów   

Biuro Obsługi Mieszkańca, Kilińskiego 30, parter pok. 19

 

Opłaty           

Bez opłat

 

Termin załatwienia sprawy           

Niezwłocznie

 

Forma załatwienia sprawy            

  1. Przeprowadzenie sprawdzenia stanu znaku oraz usunięcie pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych.
  2. Przekazanie protokołu czynności, o których mowa w pkt 1, marszałkowi województwa, a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej (1 i 2 klasy) oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej - również Głównemu Geodecie Kraju.
  3. Sporządzenie wniosku o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust.1 pkt 3 ustawy "prawo geodezyjne i kartograficzne".

Metadane

Data publikacji : 11.01.2011
Data modyfikacji : 21.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Celej Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szczepański

Opcje strony

do góry