Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych powstałych w czasie wypadku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu informuje, że w dniu 30.06.2017 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: „Zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych powstałych w czasie wypadku” na kwotę 20 000,00 złotych.

Tablica informująca o dotacji:

Metadane

Data publikacji : 14.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Henryk Wójcicki Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Rychlicka Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony

do góry