Urząd Miejski w Radomiu

Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Podstawa prawna:    

Art. 47 ust.2, w zw. z ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

 

Wymagane dokumenty:     

 

  1. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
  2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Miejsce składania dokumentów:    

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30, parter pok. 19

 

Opłaty:          

zgodnie z ustawą z dnia  16.11.2016 o opłacie skarbowej

 

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

 

Uwagi i informacje:

Biuro Obsługi Mieszkańca - tel. 48 36-20-177; 48 36-20-178     

 

Sprawy prowadzi:

Referat Urbanistyki i Architektury I i II

 

Kierownicy Referatu:  

 

Pokój Nr 222.

Metadane

Data publikacji : 25.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Kijas Wydział Architektury

Opcje strony

do góry