Urząd Miejski w Radomiu

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Podstawa prawna:    

Art. 30 ust. 2, w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

 

Wymagane dokumenty:       

1. zgłoszenie zamiaru wykonania w/w robót (druk do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca),

 

2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 

3.  odpowiednie szkice i rysunki (zwymiarowane),

 

4. mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 do celów opiniodawczych z naniesioną lokalizacją obiektu i granicami działki,

 

5. pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi

 

6. opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o płacie skarbowej (jeżeli jest wymagana)

 

Miejsce składania dokumentów:    

Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30, parter pok. 19

 

Opłaty:          

zgodnie z ustawą z dnia  16.11.2016 o opłacie skarbowej

 

Termin załatwienia sprawy:

21 dni

 

Uwagi i informacje:

Biuro Obsługi Mieszkańca - tel. 48 36-20-177; 48 36-20-178     

 

Sprawy prowadzi:

Referat Urbanistyki i Architektury I i II

Referat Infrastruktury

Kierownicy Referatu:  

 

Pokój Nr 222, 223

Metadane

Data publikacji : 12.01.2011
Data modyfikacji : 07.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kacprzak Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Kijas

Opcje strony

do góry