Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/wspolpraca-z-ngo/konkursy/60427,Ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-Nr-KZPZSIII-15-2022-na-wspieranie-wykonywani.html
13.06.2024, 23:41

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr KZP/ZS/III/ 15 /2022 na wspieranie wykonywania zadania publicznego w latach 2023 - 2025 w zakresie pomocy społecznej pt.: „Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności”

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu

Metadane

Data publikacji : 25.11.2022
Data modyfikacji : 29.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pan Radosław Witkowski - Prezydent Miasta Radomia
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Mierzyńska Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Mierzyńska

Opcje strony