Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/65799,Nr-52672024-w-sprawierozstrzygniecia-konkursu-ofert-Nr-KUZPZS-VI112024-na-finans.html
28.05.2024, 02:11

Nr 5267/2024 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert Nr KUZP/ZS-VI/11/2024 na finansowanie wykonania zadania publicznego na 2024 rok w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025

Metadane

Data publikacji : 20.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta – Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Majcher Biuro Prezydenta

Opcje strony