Urząd Miejski w Radomiu

II Zastępca Prezydenta Marta Michalska-Wilk

sekretariat i gabinet: 

 

Urząd Miejski 

26-600 Radom

ul. Jana Kilińskiego 30 pok.126

 

tel. (48) 362 68 70;

(48) 36 20 731,

fax (48) 36 20 20

e-mail: m.michalska-wilk@umradom.pl

 

Przyjmowanie skarg i wniosków:

​we wtorki w godz.  14.00 - 16.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie.

 

Zastępca Prezydenta Marta Michalska-Wilk kieruje pracą związaną z działalnością:

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej;

Wydziału Spraw Obywatelskich;

Biura Sportu;

Biura Centrum Organizacji Pozarządowych;

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej.

 

Zastępca Prezydenta ponosi odpowiedzialność za:

• dokładną znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,

• skutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów,

• przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych

• przestrzeganie procedur zapobiegających ponoszeniu strat przez Gminę Miasta Radomia w związku z przedawnieniem roszczeń. 

Metadane

Data publikacji : 13.03.2023
Data modyfikacji : 27.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry