Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/wydzial-windykacji/14108,symbol-W.html
19.06.2024, 00:28

symbol W

 

Wydział Windykacji

Dyrektor Robert Orzechowski

ul. Reja 5

tel. (48) 36 20 487

fax. (48) 36 20 738

e-mail: windykacja@umradom.pl 

 

numer konta:

Bank Polska Kasa Opieki SA

II Oddział w Radomiu

39 1240 3259 1111 0000 2989 2350

 

Do zadań Wydziału należy:

l

1. prowadzenie administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy - Prezydent Miasta Radomia,

2. prowadzenie egzekucji należności pieniężnych innych wierzycieli w następstwie zbiegu egzekucji administracyjnych i egzekucji administracyjnych i sądowych,

3. sporządzanie planów podziału środków wyegzekwowanych w postępowaniu zbiegowym,

4. zabezpieczenie należności pieniężnych Gminy Radom,

5. udzielanie ulg w zakresie kosztów egzekucyjnych,

6. rozpatrywanie skarg na czynności egzekucyjne oraz przewlekłość postępowania egzekucyjnego,

7. zgłaszanie wierzytelności z tytułu kosztów egzekucyjnych w postępowaniu upadłościowym.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 01.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony