Urząd Miejski w Radomiu

symbol Km.

 

Wydział Komunikacji

Dyrektor Małgorzata Dadej

ul. Kilińskiego 30

pok. 2,    tel. (48) 362 05 17

fax. (48) 36 20 518

e-mail: komunikacja@umradom.pl 


Referat Rejestracji Pojazdów

e-mail: rejestracjapojazdow@umradom.pl

pok. 13,   tel. (48) 36 20 342

pok. 14,   tel. (48) 36 20 373

pok. 15,   tel. (48) 36 20 394

  tel. (48) 36 20 481

  tel. (48) 36 20 347

   tel. (48) 36 20 352

   Załatw sprawę

 

Referat Praw Jazdy

e-mail: prawajazdy@umradom.pl

pok. 10,   tel.  (48) 36 20 262 

pok. 19,   tel.  (48) 36 20 472

pok. 8,     tel.  (48) 36 20 207

  Załatw sprawę

 

Wieloosobowe stanowisko ds prowadzenia postępowań administracyjnych i nakładania kar pieniężnych:

pok 37, tel. (48) 36 20 606

 

Referat ds. Ewidencji, Nadzoru i Kontroli nad Stacjami Kontroli Pojazdów i Ośrodkami Szkolenia Kierowców oraz ds. Usuwania Pojazdów z Drogi

ul. Żeromskiego 53 p.255

tel. 48 36 20 128

tel. 48 36 20 656

tel. 48 36 20 359
 

Załatw sprawę

 

Do zadań Wydziału należy:

1. rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów oraz rejestracja czasowa i czasowe wycofanie pojazdów z ruchu;

2. dokonywanie zmian w zakresie własności lub danych technicznych pojazdów, wydawanie wtórników oznaczeń;

3. wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów oraz decyzji na wykonanie, i zamontowanie tabliczki

znamionowej zastępczej;

4. kierowanie na dodatkowe badania techniczne pojazdów;

5. wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów;

6. prowadzenie akt pojazdów;

7. wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich wtórników (prawo jazdy,

międzynarodowe prawo jazdy);

8. wydawanie karty kwalifikacji kierowcy;

9. dokonywanie zmian danych w ewidencji kierowców;

10. prowadzenie postępowań w zakresie zatrzymania prawa jazdy, cofania i przywracania uprawnień kierowcom;

11. wydawanie decyzji kierujących na egzamin sprawdzający, badania lekarskie i psychologiczne;

12. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;

13. prowadzenie akt kierowców;

14. wydawanie zaświadczeń dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami;

15. realizacja zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art. 50 a i 130 a ustawy Prawo o ruchu

drogowym;

16. udzielanie informacji i przekazywanie dokumentów uprawnionym organom;

17. gospodarka drukami ścisłego zarachowania i tablicami rejestracyjnymi;

18. wystawianie rachunków dotyczących sprzedaży realizowanej przez Wydział;

19. wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów/wykładowców;

20. wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom;

21. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców oraz stację kontroli pojazdów;

22. prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie;

23. nadzór i kontrola nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów;

24. prowadzenie postępowań w zakresie nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 140 mb ustawy

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry