Urząd Miejski w Radomiu

symbol Gd

Wydział Geodezji

p.o. Dyrektora Łukasz Horwat

ul. Jana Kilińskiego 30   

pok.  337,  tel.  (48) 36-20-714

fax.  (48) 36 20 621

e-mail: geodezja@umradom.pl

 

Geodeta Miejski – Anna Celej

ul. Jana Kilińskiego 30

pok. 38, tel. (48) 36-20-714

fax.  (48) 36 20 621

e-mail: geodezja@umradom.pl 

 

 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Nieruchomości

pok.317A, tel. (48) 36 20 567

pok. 317,  tel. (48) 36 20 764

pok. 338,  tel. (48) 36 20 320

 

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków

pok. 22,    tel. (48) 36 20 243

pok. 23,    tel. (48) 36 20 853

pok. 24,    tel. (48) 36 20 568

pok. 25,    tel. (48) 36 20 705

pok. 26,    tel. (48) 36 20 831

pok. 29,    tel. (48) 36 20 622 - Kierownik

 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pok. 39,   tel.  (48) 36 20 564

pok. 41,   tel.  (48) 36 20 565

pok. 42,   tel.  (48) 36 20 420 – udostępnianie zasobu

pok. 37,   tel.  (48) 36 20 548

pok. 37A, tel.  (48) 36 20 523

pok. 38,   tel.  (48) 36 20 765 - Kierownik

 

Pracownia Mapy Numerycznej

pok. 44,  tel.  (48) 36 20 452 - Kierownik

                  tel.  (48) 36 20 543

              tel.  (48) 36 20 549

pok. 43,  tel.  (48) 36 20 712 - ZUDP

 

Załatw sprawę w wydziale

 

1. Do zadań Wydziału należy:

            1) formalno-techniczna obsługa wniosków oraz przygotowanie projektów uchwał
            w sprawie nadania nazw obiektom miejskim,

            2) ustalanie numerów porządkowych, wydawanie zaświadczeń,

            3) zakładanie, prowadzenie i udostępnianie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA),

            4) prowadzenie postepowań w sprawach o zatwierdzenie projektów podziału     nieruchomości,

            5) prowadzenie postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości,

2. W strukturze Wydziału funkcjonuje Geodeta Miejski podlegający bezpośrednio Zastępcy Prezydenta.

 

3. Do zadań Geodety Miejskiego należy:

            1) prowadzenie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego dla miasta Radomia, w tym:

                        a) ewidencji gruntów i budynków (EGiB),

                        b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),

                        c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

            2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:

                        a) rejestru cen nieruchomości (RCN),

                        b) szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),

                        c) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500)

            3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tworzonych   na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych,

            4) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

            5) zakładanie osnów szczegółowych,

            6) ochrona znaków geodezyjnych,

            7) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 22.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Anna Celej Wydział Geodezji
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Szczepański

Opcje strony

do góry