Urząd Miejski w Radomiu

symbol WFU

 

Wydział Funduszy Unijnych i Strategii 

Dyrektor - Katarzyna  Bernat

ul. Kilińskiego 30

pok. 309, tel.  (48) 36 20 631

                  fax. (48) 36 20 615

e-mail: projekty@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. analiza celów i zadań Gminy oraz potrzeb finansowych na ich zrealizowanie w oparciu o dane przekazane

z jednostek merytorycznych;

2. monitorowanie dostępnych źródeł finansowania, aktualnych konkursów i zasad ubiegania się o fundusze unijne,

funduszy norweskich i EOG;

3. przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków aplikacyjnych w oparciu o dane pozyskane

z jednostek merytorycznych w celu pozyskania środków z funduszy unijnych,;

4. przeprowadzenie niezbędnych procedur zmierzających do podpisania umowy o dofinansowanie i przekazanie

pełnej dokumentacji aplikacyjnej do jednostki merytorycznej odpowiedzialnej za realizację projektu;

5. gromadzenie informacji z komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie

realizowanych przez nie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

6. koordynacja, nadzór działań i realizacja projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską;

7. koordynacja, nadzór działań oraz realizacja projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną

gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”;

8. monitoring i ewaluacja „Strategii dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030” w oparciu o dane

przekazane przez uczestników realizujących strategię;

9. opiniowanie dokumentów nadrzędnych - strategii, programów, planów i innych dokumentów strategicznych

mogących oddziaływać na kierunki strategii rozwoju miasta oraz pozyskiwanie środków z funduszy unijnych;

10. nadzór nad działaniami Stowarzyszenia Radomski Obszar Funkcjonalny.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry