Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/wydzial-budzetu/14118,symbol-WB.html
16.07.2024, 16:27

symbol WB

Wydział Budżetu 

Dyrektora Marcin Grad

ul. Kilińskiego 30

pok. 322,  tel. (48) 36 20 442

fax (48) 36 20 447

e-mail: sekretariatbp@umradom.pl

 

Do zadań Wydziału należy:

1. sporządzenie projektu budżetu Gminy Miasta Radomia,

2. sporządzanie projektu uchwały budżetowej i uchwał wprowadzających zmiany w budżecie Gminy Miasta Radomia,

3. sporządzanie projektu uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej,

4. sporządzanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia,

5. planowanie przychodów i rozchodów Gminy Miasta Radomia,

6. prowadzenie ewidencji w zakresie planowania dochodów i wydatków budżetu gminy,

7. prowadzenie ewidencji w zakresie planowania dochodów i wydatków jednostki Urząd Miejski w Radomiu,

8. prowadzenie ewidencji w zakresie planowania dochodów i wydatków ze środków pomocowych oraz z Unii Europejskiej,

9. prowadzenie ewidencji i zmian planów w zakresie gospodarki pozabudżetowej,

10. prowadzenie ewidencji planu dochodów Skarbu Państwa,

11. sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych,

12. rozliczanie dochodów budżetowych,

13. przekazywanie i rozliczanie środków na realizację wydatków budżetowych,

14. rozliczanie dochodów Skarbu Państwa,

15. rozliczanie dotacji celowych, środków pomocowych oraz środków z Unii Europejskiej,

16. prowadzenie spraw dotyczących obsługi bankowej Gminy Miasta Radomia,

17. prowadzenie spraw z zakresu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych,

18. prowadzenie ksiąg organu gminy,

19. sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia oraz sprawozdania ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich,

20. sporządzanie informacji za pierwsze półrocze z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

21. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia oraz sprawozdawczości pozabudżetowej i statystycznej,

22. sporządzanie sprawozdawczości finansowej (bilans łączny i bilans skonsolidowany),

23. sporządzanie analiz w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 05.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony