Urząd Miejski w Radomiu

https://www.bip.radom.pl/ra/urzad-miejski/wydzialy-biura/wieloosobowe-stanowisko/14113,symbol-BHP.html
18.06.2024, 23:21

symbol BHP

 

Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i p. poż.

Inspektor ds. BHP i p. poż.

inż. Karol Mostowski

ul. Kilińskiego 30

pok. 124, tel. 48 36 20 735

e-mail: bhp@umradom.pl 

 

 

Do zadań stanowiska należy:

1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
2. prowadzenie szkoleń „wstępne ogólne” z zakresu bhp i p.poż. nowo przyjętych pracowników,
stażystów, praktykantów,
3. współpraca z Biurem Kadr i Szkoleń przy organizacji szkoleń okresowych pracowników,
4. współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
5. dokonywanie analizy stanu bhp oraz przyczyn wypadków przy pracy w Urzędzie,
6. udział w dochodzeniach wypadkowych oraz sporządzanie stosownych dokumentów,
7. dokonywanie oceny wyposażenia budynków w instalacje alarmowe i urządzenia gaśnicze,
8. uczestniczenie w pracach Komisji d/s bhp,
9. opracowywanie i prowadzenie kart oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
10. wnioskowanie o zakup niezbędnego sprzętu i materiałów w zakresie bhp i p. poż.,
11. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy,
12. sporządzenie i przedstawienie pracodawcy analizy stanu bhp w jednostkach organizacyjnych
Gminy,
13. dokonywanie analizy Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 10.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony