Urząd Miejski w Radomiu

symbol USC

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Małgorzata Milewska

ul. Moniuszki 9

e-mail: usc@umradom.pl

 

pok.103, tel. (48) 36 20 219,

tel. (48) 36 20 546, fax (48) 36 20 542

 

Archiwum USC

(wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów z lat ubiegłych)     

pok. 110, tel. (48) 36 20 943, 48 36 20 635

 

Referat Urodzeń (sporządzanie aktów urodzeń noworodków)

pok. 109, tel. (48) 36 20 524

 

Referat Małżeństw (sporządzanie aktów małżeństw)

pok. 104, tel. (48) 36 20 700

 

Referat Zgonów  (sporządzanie aktów zgonu)

pok. 101, tel. (48) 36 20 844

 

Stanowisko rejestracji aktów zagranicznych

pok.104, tel. (48) 36 20 596

 

Do zadań USC należy w szczególności:

1. sporządzanie aktów urodzenia noworodków;

2. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa;

3. przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska oraz o zmianie imion dzieci;

4. sporządzanie aktów małżeństwa;

5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;

6. wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego;

7. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;

8. uznawanie zagranicznych wyroków o rozwodach;

9. przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska osób rozwiedzionych;

10. sporządzanie aktów zgonu;

11. migracja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów do Bazy Usług Stanu Cywilnego;

12. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;

13. nadawanie numeru PESEL dla noworodków urodzonych w Polsce;

14. systematyczne zasilanie Systemu Rejestrów Państwowych poprzez rejestrację zdarzeń w Bazie Usług Stanu

Cywilnego oraz aktualizację bazy PESEL;

15. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zmiany imion i nazwisk;

16. współpraca z sądami i innymi organami administracji publicznej, a także z placówkami konsularnymi w zakresie

rejestracji stanu cywilnego;

17. konserwacja i archiwizacja ksiąg stanu cywilnego;

18. prowadzenie spraw związanych z obrzędowością świecką;

19. sporządzanie sprawozdań statystycznych z działalności USC.

 

Załatw sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2011
Data modyfikacji : 07.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry